Sekretesspolicy

Det är viktigt för Lucky 31 att skydda de personuppgifter som du väljer att lämna till oss (”personuppgifter”). Personuppgifter är alla uppgifter om dig, bland annat namn, adress, födelsedatum, betalkortsuppgifter och andra uppgifter som du väljer att ange. Lucky 31 försöker se till att dina personuppgifter används i enlighet med de regler om dataskydd och sekretess som gäller i det land där vi bedriver vår verksamhet. Lucky 31 utfärdar därmed denna policy för att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter.

Samlas dina personuppgifter in av vår Webbplats?

Om du anger ditt namn och din adress på den offentliga delen av vår webbplats för att beställa information om våra produkter och tjänster, kan du frivilligt ange ytterligare personuppgifter. Du ombeds ange dina personuppgifter här för att registrera dig hos Lucky 31 och öppna ett konto hos oss.

Om du redan är kund hos Lucky 31 och har öppnat ett konto hos oss måste du använda ett lösenord för att komma in på Webbplatsen. En ”sessions-cookie” kan användas så att du kan lämna Webbplatsen och komma tillbaka utan att behöva ange ditt lösenord igen. De sidor du besöker på vår Webbplats registreras av vår webbserver.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag om dataskydd. Lucky 31 kommer att behandla dina personuppgifter i följande syften: administrera ditt konto; underhålla våra egna register; övervaka användning av webbplatsen och tjänstekvalitet; samt att då och då informera dig om produkter och tjänster som du kan ha intresse av (”syften”). Eventuella register tillhör Lucky 31 och används endast i ovanstående syften.

För att upprätthålla god kvalitet på våra tjänster övervakar vi all kommunikation mellan dig och oss, både via e-post och vanliga brev (”register”). E-post krypteras inte till eller från de offentliga och privata delarna av webbplatsen. Lucky 31 råder dig att inte skicka personuppgifter via e-post.

Avslöjande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan, i ovanstående syften, överföras eller vidarebefordras av oss till partnerföretag som är väl lämpade att behandla dina personuppgifter (”M.T.M. Group”) i dessa syften. Vi och dessa företag kan i vissa fall ta hjälp av en tredje part för att behandla dina personuppgifter i dessa syften. Sådan behandling styrs av ett kontrakt som utformas enligt gällande lagar. Där det krävs enligt lag eller bestämmelser kan dina personuppgifter också vidarebefordras till en statlig myndighet, tillsynsmyndighet eller lagupprätthållande myndighet.

Samtycke

Genom att ange dina personuppgifter och registrera dig hos oss eller logga in hos oss samtycker du till att CasinoEuro-koncernen behandlar och vidarebefordrar dina personuppgifter i de syften och på annat sätt som anges i denna policy. Om du vill lämna, ändra eller begränsa ditt samtycke på något sätt kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna på Kundsupport -sidorna på webbplatsen.