Rettferdig Spill

Konfidensialitet

Spillernes konti, transaksjoner og annen historisk informasjon om alle medlemmer av Lucky 31 er konfidensielle, og vil ikke under noen omstendigheter bli fremlagt for tredjemann uten kontoinnehavers samtykke. Spillene utføres på server, for å hindre svindel og manipulering. Alle hendelser (slik som debiteringer og krediteringer av kontoen) lagres i en database med høyt sikkerhetsnivå for å unngå tap av data hvis Internett-forbindelsen brytes eller det oppstår feil på klientdatamaskinen.

Randomisering

En databasert generator av tilfeldige tall (RNG) bestemmer utfallet av spillene. Lucky 31 bruker en SHA1-tallgenerator utviklet av Sun Microsystems som gir helt tilfeldige resultater. Generatoren av tilfeldige numre har blitt testet og godkjent av to uavhengige sertifiseringsorgan; Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) and Technical Systems Testing (TST) i Kanada.

Sertifisering

Lucky 31 drives av MTM Corp og reguleres av CURACAO e-Gaming, innehaver av Master Gaming License CEG-IP/2014-0112 utstedt av Guvernørgeneralen på Curaҫao.